kontakt

 

....

zostava kotla WOLF CGS

zostava kotla WOLF CGS

Závesný kondenzačný kotol CGB/CGB-K

 

Závesný plynový kondenzačný kotol s minimálnymi nárokmi na priestor,  ideálny na úsporné vykurovanie, prípadne efektívny ohrev vody.

 

  • možnosť prietokového ohrevu TUV pomocou doskového výmenníku tepla z ušľachtilej ocele (CGB-K)
  • certifikovaný so značkou kvality DVGW, schválené podľa nemeckých a európskych smerníc a predpisov, extrémne nízke hodnoty škodlivín v spalinách. 
  • vysoký normovaný stupeň využitia do 100% (Hi) / 99% (Hs) s maximálnym využitím energie paliva
  • kotly spĺňajú podmienky používania ekologickej značky "Modrý anjel"
  • horák, s predzmiešavaním na zemný alebo skvapalnený plyn (skvapalnený plny len pre výkony 20/24 kW)
  • na ľahké čistenie pri údržbe sa dá výmenník tepla vyklopiť z kotla pod plným tlakom vykurovacej vody a bez potreby vypúšťania
  • jednoduchá montáž, obsluha a servis s bezproblémovým prístupom ku všetkým dielcom
  • hrdlá na meranie spalín prístupné zvonka, kotol sa nemusí otvárať
  • záruka 2 roky

 

Varianty s modulovaným výkonom 

CGB: od 3,1 do 100 kW