kontakt

 

....

ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL NA VYKUROVANIE S MOŽNÝM PRIPOJENÍM ZÁSOBNÍKA TÚV

ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL NA VYKUROVANIE S MOŽNÝM PRIPOJENÍM ZÁSOBNÍKA TÚV
 •   

   

   

    

                    Závesný plynový kondenzačný kotol pre nízkoteplotné vykurovacie systémy a ohrev pitnej vody, s teplotou

  prívodu do 90 °C a dovoleným prevádzkovým tlakom 0,3 MPa. Modulovaný horák s extrémne nízkymi

  hodnotami škodlivín a nízkou hlučnosťou.

  Vysokovýkonný výmenník tepla zo zliatiny hliníka legovaného kremíkom s unikátnou konštrukciou

  umožňujúcou jednoduchú a rýchlu údržbu vyklopením výmenníka. Kotlové čerpadlo 3-stupňové

  (regulované CGB-35/50) na dosiahnutie maximálnej efektívnosti pri kondenzácii (normovaný stupeň

  využitia do 110 %).

  Variantne dodávané s kotlovým čerpadlom energetickej triedy A s nízkou spotrebou prúdu a úsporou

  prevádzkových nákladov a výmenníkom tepla s elektrochemicky potiahnutým povrchom znamenajúceho

  vyššiu prevádzkovú účinnosť kotla, ako aj a ľahšie a rýchlejšie čistenie výmenníka pri údržbe kotla.

  Prívod spaľovacieho vzduchu závislý alebo nezávislý od priestoru kotolne.

  Kombinovaný kotol CGB-K so zabudovaným doskovým výmenníkom tepla z ušľachtilej ocele na prietokový

  ohrev pitnej vody.

  Kotol kompletne zmontovaný vrátane úplnej vnútornej elektroinštalácie.

   

    

 • TYP   CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 CGB-35 CGB-50
  Menovitý tepelný výkon pri spáde 80/60 °C kW 10,0/14,6 19,0/22,9 23,1/27,6 32,0 46,0
  Menovitý tepelný výkon pri spáde 50/30 °C kW 10,9 20,5 24,8 34,9 49,0
  Menovitý tepelný príkon kW 10,3/151 19,5 19,5 (23,5) 23,8/28,5 33,0 47,0
  Min. tepelný výkon (modul.) pri spáde 80/60 °C kW 3,2 5,6 7,1 8 11
  Min. tepelný výkon (modul.) pri spáde 50/30 °C kW 3,6 6,1 7,8 9 12,2
  Minimálny tepelný príkon (modulovaný) kW 3,3 5,7 7,3 8,5 11,7
  Rozmery
  Výška x šírka x hĺbka mm 855 x 440 x 393
  Prípojka prívodu, vonkajší závit mm 20 (G 3/4“) G 1 1/4“
  Prípojka spiatočky, vnútorný závit mm 20 (G 3/4“) G 1 1/4“
  Prípojka na ohrev pitnej   -   G 3/4“ 1“
  Prípojka studenej vody   -   G 3/4“ 1“
  Pripojka plynu   R 1/2“ 3/4“
  Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín mm 95,5/63 125/80
  Spotreba plynu
  Zemný plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) m3/h 1,08 (1,58) 2,05 (2,47) 2,50/3,00 3,47 4,94
  Tlak plynu v prípojke
  Zemný plyn mbar 20
  Vykurovanie
  Nastavenie teploty prívodu (nastavená výrobcom) °C 75
  Teplota prívodu do cca °C 90
  Max. celkový tlak ohrievanej vody bar 3,0
  Objem vykurovacej vody vo výmenníku tepla l 1,3 2,5
  Prietokové množstvo pri ohreve vody l/min   - 2,0-6,5 - 2,0-6,5 -
  Špeciálny prietokové množstvo "D" pri delta T = 30K l/min   - 9,4 - 9,4 -
  Min. prietok. tlak/min. prietok. tlak podľa EN625b bar   - 0,2/1,0 - 0,2/1,0 -
  Max. celkový tlak bar   - 10 - 10 -
  Rozsah teploty pri ohreve vody (nastaviteľný) °C   - 40-60   40-60 15-65
  Ochrana výmenníka ohrievača vody proti korózii     - nehrdz. oceľ - nehrdz. oceľ -
  Celkový objem expanznej nádoby l     12        
  Tlak plynu v expanznej nádobe bar     0,75     -
  Dispozičný tlak ventilátora Pa     90     115 145
   
  Elektrické pripojenie                
  Krytie                
  Celková hmotnosť (bez vody) kg 42 45 42 45 45 45
  Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C l/h cca 1,2 cca 2,0 cca 2,4 cca 3,9 cca 5,5
  Hodnota pH kondenzátu   cca 4,0