kontakt

 

....

Thermo Solar, 2 x kolektor TS 300 spolu s 200L zásobníkom TÚV ( 2 565, 90 EUR )

Thermo Solar, 2 x kolektor TS 300 spolu s 200L zásobníkom TÚV ( 2 565, 90 EUR )

 

kolektory     
TS 300 - s prírubovými vývodmi  2 426,00
montážne súbory    
základný súbor (zoskrutkovací)  1 32,88
rozširovací súbor (zoskrutkovací) 1 6,36
nosné konštrukcie    
Nk s antikor. hákmi pre 2. kol. TS 300,400,350 1 130,64
prvky solárneho okruhu    
dvojvetvová čerpadlová jednotka Regusol so zabudovaným odvzdušňovačom 1 253,20
súbor na prepad kvapaliny z poist. ventila 1 4,78
expanzná nádrž 18L 1 33,58
teplonosná kvapalina    
thesol 25 litrov v bandaske 1 58,99
potrubia a izolácie    
Az rúra DN16 s izol. , 30 metrov 1 255,84
sada pripojovacieho príslušenstva na AZ rúry DN16 1 45,89
solárne bojlery a stanice pre prípravu čerstvej OPV    
TS-S 200 RR/SOL dvojvalentný 200l 1 544,80
el. vyhrievacie teleso 2KW TSE  1 40,50
elektronické regulátory    
SGC 14 1 105,72
regulačné a zabezpečovacie prvky solárneho okruhu    
absorbčný odplyňovač LA 3/4" na autom. odplyňovanie 1 92,72
 zmiešavač teplej pitnej vody IVAR MIX  1 67, 80
pripjovacie diely pre absorb. odplyňovač 1 4,44

 

 

 

suma celkom

 

2 530, 14 EUR