kontakt

 

....

Stenové a stropné vykurovanie/chladenie

Stenové a stropné vykurovanie/chladenie

Stenové a stropné vykurovanie / chladenie je systém, ktorý prostredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien dosahuje rovnomernú teplotu vzduchu, ktorá môže byť výrazne nižšia ako napr. pri klasickom vykurovaní. So stenovým vykurovaním sa teda dá dosiahnuť tepelná pohoda pri nižšej spotrebe energie (nižšia teplota vzduchu o 2-3°C, úspora až 15%). 
Stenové a stropné vykurovanie / chladenie znižuje riziko vzniku alergií v obývacích priestoroch a poskytuje maximálnu hygienu pri prevádzke. Okrem vynikajúcich úžitkových vlastností umožňuje aj ľahku a rýchlu montáž. 

Systém stenového vykurovania vytvára v danom priestore teplotne homogénne pole. Prenos tepla sálaním ohriatej steny predstavuje maximálny komfort. Vertikálne rozloženie teploty v priestore je ideálne.


Ako základný stavebný prvok sa používa plastová polybuténová rúrka s kyslíkovou bariérou. Tento plastový materiál najlepšie vyhovuje všetkým požiadavkám na kvalitu a bezpečnosť: je spoľahlivý, pretože je pevný a zároveň pružný a ohybný. Jeho veľkou prednosťou je absolútna odolnosť voči korózii a veľká schopnosť tlmenia hluku v rozvodoch. Rýchla a jednoduchá montáž i komplexný sortiment prvkov a spôsob ich pripojenia znižuju náklady behom stavby, či rekonštrukcii budovy.  

  

Opis funkcie stenového teplovodného vykurovania:

 

Pri klasickom vykurovaní vykurovacími telesami sa teplo dostáva do priestoru predovšetkým prúdením vzduchu - konvekciou. Zohrieva sa len vzduch, steny zostávajú chladné, prípadne sa zohrievajú veľmi málo a pomaly. Subjektívny pocit tepelnej pohody je priamo úmerne závislý od teploty vzduchu a teploty stien, resp. plôch, ktoré ohraničujú miestnosť pobytu používatela.

Systém stenového teplovodného vykurovania  dosahuje rovnomernú teplotu vzduchu prodstredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien, ktorá však môže byť výrazne nižšia než napríklad pri vykurovaní vykurovacími telesami. Tak sa dá stenovým vykurovaním dosiahnuť tepelná pohoda pri nižšej spotrebe energie (úspora až 10 % oproti klasickému vykurovaniu vykurovacími telesami). Subjektívne porovnateľná teplotná pohoda sa väčšinou dá dosiahnuť pri teplote vzduchu o 2 - 3 °C nižšej ako pri vykurovaní klasickými radiátormi. Zníženie teploty vzduchu o 1 °C predstavuje úsporu nákladov na vykurovanie asi 3 %.

Systém stenového teplovodného vykurovania ® je založený na tepelných registroch pod omietkou alebo v sadrokartónových doskách. Polybuténovými rúrkami gabotherm® môže prúdiť vyhrievaná aj studená voda bez zásahu do koncepcie systému. Takto môže systém plniť aj funkciu klimatizácie - bez nepríjemného prievanu.


Hlavné výhody stenového vykurovania

·                  Maximálna hygiena pri prevádzke. Zvírený prach neznečišťuje steny ani tepelné plochy.

·                  Možnosť použiť akýkoľvek nízkoteplotný zdroj tepla (tepelné čerpadlo, solárny článok, kondenzačná a nízkoteplotná

              technológia).

·                  Zníženie spotreby paliva ako výsledok poklesu teploty vykurovacej vody.

·                  Veľmi nízky objem vykurovacej vody v systéme - 0,5 l na 1 m2 výhrevnej plochy. Minimalizovaný priemer rúrok a

              zodpovedajúci objem vody umožňuje - a to je zatiaľ jedinečné v oblasti stenového teplovodného vykurovania - prekrytie rúrky           jednovrstvovým omietnutím v ideálnom prípade len 5 mm. Značne sa ušetrí čas potrebný na vykonanie prác a tým aj cena celej           sústavy.

·                  Vysoká variabilita regulácie, rýchla reakcia na regulačný zásah.

·                  Minimalizácia vlhkosti stien, odstránenie plesní a mikroorganizmov. Mimoriadne sa zníži riziko vzniku alergií v obývacích        

              priestoroch.

·                  Bezúdržbová prevádzka. Po správnej inštalácii, vytemperovaní stien a dokonalom odvzdušnení sústavy nie je potrebný už

              žiadny ďalší zásah počas celej prevádzky.

·                  Možnosť výhodného využitia v pamiatkovo chránených objektoch.

·                  Jednoduchá montáž a inštalácia.

·                  Možnosť využitia aj na chladenie. Chladiaci výkon predstavuje cca 30 % výhrevného výkonu plochy.

·                  Pri použití rúrok gabolite® nie je potrebné temperovať alebo kúriť ani pred ani počas omietania potrub. Tým je systém

              nezávislý od následného omietania a iných stavebných prác. (rádovo minúty).

·                  Záruka 10 rokov na kompletný systém gabotherm®

 

 

Spoločnosť KKH vám ponúka tieto systémy stenového a stropného vykurovania/chladenia:

  • systém WR8systém stenového a stropného vykurovania/chladenia, ktorý využíva polybuténovú rúrku na vykurovanie v dimenzii 8x1 mm
  • systém WR12 - systém stenového vykuroavnia, ktorý využíva polybuténovú roku na vykurovanie v dimenzii 12x1,3 mm
  • systém KPI 10 - suchý systém stenového a stropného vykurovania/chladenia so systémovou doskou s integrovanou polybuténovou rúrkou 10x1,3 mm

 

 

Fotogaléria: Stenové a stropné vykurovanie/chladenie

Záznamy: 1 - 10 zo 29
1 | 2 | 3 >>