kontakt

 

....

Preplach systému ÚK metódou Power-flushing

Preplach systému ÚK metódou Power-flushing

                Preplach systému kúrenia metódou Power Flushing sa vykonáva čerpadlom zhotovením špeciálne pre preplach vykurovacích systémov. Telo čerpadla a cirkulačná komora sú odolné voči chemickým prípravkom , ktoré rozpúsťajú nečistoty v systéme kúrenie. Pomocou čerpadiel sa može  celý systém kúrenia čistiť od kalu a vodného kameňa , alebo jednotlivo buď samotný výmenník kotla, prípadne doskový výmenník na ohrev TÚV v prietokových ohrievačoch , či kotloch s prietokovým ohrevom TÚV. Do série s čerpadlom je možné pripojiť magneticko - odstredivý filter s priehľadnou stenou , ktorý je vybavený anódou , ktorá cyklónoyvým efektom a posobením magnetu zachytáva nečistoty v teplonosnej kvapaline- vykurovacej vode. Anóda je v jednotlivých cykloch preplachu čistená a zákazník má tak možnosť priamo odsledovať účinnosť preplachu a množstvo kalu a " mazutu " vo svojom kúrení. Preplach sa može vykonávať počas chodu kotla  pripojením cez adaptér na miesto cirkulačného čerpadla v kotly, prípadne pripojením na prívod-spiatočku za "studena"  Čerpadlo disponuje funkciou zmeny smeru prietoku. Vratná voda je vháňaná do čerpadla a vypudzovaná silou do prívodu , pričom strháva so sebou nečistoty , kotré sa zachytávajú na anóde magneticko-odstredivého filtra.  Zatiaľ čo beží preplach, jednotlivé radiátory sa smú uzavrieť a smer halvného toku preplachu je vedený ku konkrétnemu radiátoru a  opakovane i na ďaľších, medzitým je cez čerpadlo privádzaná čistá voda z vodovodnej siete v pomere škrtenom redukčným ventilom na čerpadle a rovnaké množstvo kalnej vody je systému odvádzané hadicou z čerpadla do kanalizácie. Celý cyklus prebieha, pokým voda v systéme nie je čistá. Následne sa vykurovacia voda konzervuje príslušným chem. prípravkom.