kontakt

 

....

Prečo robiť preplach kúrenia ?

Prečo robiť preplach kúrenia ?

        Pojem tzv. hygieny vykurovacích sústav a s ňou i vynútenie si jej dodržiavania u nás v minulosti nebol braný do úvahy. Atmosferické liatinové kotly s veľkými prietokmi vo výmenníku tepla , staré PKM - ky, Destily a Gasex-y si svojou jednoduchou konštrukciou a masívnym zvarencom výmenníka nevyžadovali takmer žiadnu údržbu , okrem čistenia horáka od sadzí so strany spalín. Zo strany vykurovacej vody v obehovej sústave však nie. Veľké dimenzie rozvodov pre potreby samotiažnych sústav ÚK a tažké článkové radiátory nekládli zvlášť veľký hydraulický odpor.

    Súčasné kondenzačné kotle prinášajú pri pravidelnej údržbe, odbornom uvedení do prevádzky, vhodne nastavenej regulácii a správne ošetrenom systéme ÚK vysokú úsporu a komfortnú prevádzku. Avšak táto úspora je vykúpená podmienkou správne ošetreného systému ÚK . Zvlášť v starých rozvodoch vykurovania sa nachádza čierny - prípadne tmavohnedý kal , oxidy železa , inkrusty po zváraní atď, plus ďaľšie nánosy závislé od vlastností doplňovanej vody spravidla v každom regióne SR bez výnimky vysokej tvrdosti. Výmenníky tepla v kondenzačný kotloch s úzkymi pretokmi a teplovýmennými plochami vystavovanými vysokej teplote horáka sú háklivé na kvalitu vykurovacej vody a spomínaný kal zo sytému ÚK. Tento je usádzaný na stenách výmenníka , ktorý može v nahhoršom prípade upchať. Súčasti kotla, ako čerpadlo, trojcestný prepínací ventil , termostatické hlavice, prietokomery  rozdeľovača podlahového kúrenia sú náchylné na toto znečistenie, ktoré z dlhodobého hľadiska može viesť k znehodnoteniu samotného vykurovacieho zariadenia, zvýšeným účtom za plyn a zvýšením nákladom na údržbu a servis zariadenia. Ako tomu predísť?

 

1.pri výmene starého kotla za nový so zásobníkom TÚV, či bez neho : 

    - pokiaľ to dovoľuje stav rozvodov a vykurovacich telies vykonať preplach kúrenia metódou Power Flushing s použitím vhodných čistiacich prípravkov, overiť účinnosť preplachu, namontovať  na spiatočke ÚK nagneticko-odstredivý filter Fernox TF 1, ktorý preukázateľne zachytáva nečistoty zo strany kúrenia smerom ku kotlu a poučiť zákazníka o jeho obsluhe, konzervovať systém inhibitorom korózie Protector F1 a sledovať vlastnosti vykurovacej vody v obehovej sústave pri ročnej prehliadke kotla

2. pri novej inštalácii kúrenia s radiátormi , či podlahovým vykurovaním :  

- všetky dostupné značky radiátorov takmer bez výnimky bývajú ošetrené grafitovým povlakom z vnútornej strany , ako ochrana pred koróziou vlhkostnými podmienkami pri preprave a dlhom odpočívaní v skladoch predajcov.  Tento povlak sa pri prvom záhreve rozpustí vo vykurovacej sústave a vyzráža sa na teplovýmenných plochách s najvyššou teplotou - výmenník drahého kotla, miestach s najnižším prietokom - termostatické ventile, čerpadlo, trojcestné ventile, armatúry, atď. Rúrky podlahového vykurovania sú fabricky ťahané na báze min. olejov ktoré podporujú ich klz, zvyšky týchto látok sa rozpustia vo vykurovacej vode a nízke teplotné spády podlahového lúrenia 40/30 ,45/35, 50/40 spolu s dlhodobým "státim" vody vo vykurovaní majú príčinu v tvorbe rosolovitých usadenín , ktoré upchávajú jednotlivé okruhy kúrenia, zanesú prietokomery rozdeľovačov podlahovky a vedú k celkovému zamedzeniu prietoku. Riešením je preplach, ktorý odstráni kal u radiátorov a zyvšky priemyselných látok u podlahového kúrenia , nahradí znečistenú vodu preplachu čerstvou vodou z vodovodnej siete a vhodným inhibítorom u radiátorov a biocidným prípravkom u podlahového kúrenia pomože upraviť vlastnosti vykurovacej vody. U oboch druhov je nutné namontovať magneticko- odstredivý filter TF 1 - ktorý zachytáva oxidy železa a rosolovité usadeniny.