kontakt

 

....

Podlahové kúrenie

Podlahové kúrenie
 • Podlahovým vykurovaním získate úsporný nízkoteplotný systém  s prevádzkovou teplotou prívodu do max 40 stupňov . Ide o systém s najvhodnejším vertikálnym rozložením teplôt v miestnosti  a zabezbečení komfortnej teploty a pocitu tepelnej pohody, za ktorú sa bežne uvažuje 20 stupňov celsia vo výške hlavy. Túto teplotu je možné dosiahnuť pri teplote vzduchu o 2 a viac stupňov nižšou, než u vykurovania radiátormi. Pravdaže podlahové kúrenie možno kombinovať i s radiátormi , alebo podlahovými konvektormi pri vykurovaní s dvomi teplotnými zónami. Podlahové vykurovaníe je vhodné pre všetky zdroje tepla: peletkové kotle , drevosplyňovacie, kondenzačné kotle a tepelné čerpadlá. Avšak najlepšie spolupracuje s nízkoteplotnými zdrojmi vykurovania, ako plynové kondenzačné kotle a tepelné čerpadlá. Insvestíciou do podlahového vykurovania získavate teda systém s dlhodobou životnosťou, ktorý je možné bez zložitých úprav pripojiť na teplené čerpadlo, príp. iné alternatívnne zdroje.  Pri požiadvkách na vyšší štandard kontroly teploty v jednotlivých miestnostiach pnúkame zónovú reguláciu podlahového vykurovanie , kedy do požadovanie miestnosti umiestnime termostat, ktorým určujete izbovú teplotu, príp. vykurovací program pre príslušnú miestnosť a iné miestnosti. 

    Výhodami podlahového kúrenia:              

 •  
 •  
 •  
 •                                                                                   

 

- hospodárnost´vďaka nízkym teplotám prívodu

-  vysoká akumulačná schopnosť poteru

- estetické prevedenie: rúrka ukrytá v podlahe

- najrovnomernejšie vertikálne rozloženie teplôt v miestnosti

- kombinovateľnos´t  s alternatívnymi zdrojmi tepla: teplené čerpadlo, solárne prikurovanie

- nízka výška poteru

 •  
 •  
 •  

    Pri záujme o montáž a sprevádzkovanie podlahového kúrenia vykonáme obhliadku, prípadne zhotovíme orientačnú cenovú ponuky po obdržaní  PD, či podorysov. Navrhneme systému dosku s ohľadom na skladbu podlahovej konštrukcie a vaše požiadavkky. Pokiaľ ide o rekonštrukciu existujúceho objektu, alebo máte vypracovaný projekt na vykurovanie , avšak radiátorové - vypracujeme návrh na podlahové vykurovanie podľa individuálnych nárokov a s ohľadom na vlsatnosti vašej nehnuteľnosti. 

 •  
 •  
 •  
 •     

 systémová doska s kročajovou  izoláciu vrátane teplenej izolácie 30 - 50 mm

 

 

systémová doska typu Tacker s reflexnou príp. izolačno fóliou s presahom na okrajoch, ako ochrana proti pretečeniu poteru do izolačnej vrstvy

, ekonomickejšia varianta , ako dosky s izoláciou voči kročajovému hluku, rúrka sa upína podlahovými klypsami na predtlačený raster , systémová doska použiteľná v RD a polyfunkčných objektoch s plast-hliníkovými príp. polybuténovými rúrkami. 

Sytémová doska pre podlahy s parketami, plávajúcimi príp. inými podlahovými krytinami, V polystyyrénových príp. sádrovvláknitých doskách s  kanálikmi pre vykurovaciu rúrku sa vkladajú hliníkové roznášacia lamely, aby sa zabezpečila teplovýmenná plocha pre finálnu vrstvu s veĺkým teplotným odporom: plávajúca podlaha, parkety

 

- rúrka je prichýtaná priamo na železnú armatúry, alebo na izolačnej vrstve vrátane položenej fólie, ekonomická varianta, vhodná aj do namáhaných priestorov a nadmerne zaťažovanou podlahou

fixačná lišta sa ukladá na izolačnú vrstvu podlahy , príp. priamo na jestvujúcu starú podlahu a , rýchly a jednoduchý spôsob uloženia podlahovky

 

 

 

___________________________________ Skladba podlahy na teréne a nad nevykurovaným priestorom

__________________________________________________Skladba podlahy na vykurovaným priestorom 

 

 

Minimálna výška poteru vrátane rúrky je 63 mm pre betónový a 53 mm pre anhydritový poter !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Malá výška poteru zapríčiňuje praskanie pri vysušovaní a záťaži.