kontakt

 

....

Magneticko-odstredivý filter Fernox F1

Magneticko-odstredivý filter Fernox F1

 Fernox F1 je magneticko-odstredivý filter s patentovanou konštrukciou , ktorý slúži na dlúčenie všetkého magnetického i nemagnetického kalu, ktorý je prítomný vo vykurovacom systéme a môže zapríčiniť poškodenie tepelného výmenníka kotla , čerpadiel a uzatváracích armatúr. Prirodzený kal v starom vykurovacom systéme , oceľové čiastočky z vnútorných stien starých rozvodov ÚK a zostatky po zváraní, či ohraňovaní potrubia sú cyklónovým efektom a silou permantného magnetu zachytené a jednoduchým uzatvoreným ventilov a odpustením vypúšťacieho kohúta sa dostanú von .

 

 

Fernox F 1 filter 
- má telo s nylónových vláken
- je možné inštalovať ho vo vodorovnej i vertikálnej polohe
- jednoduché čistenie uzavretím vstavaných guľ. kohútov pred i za filtrom, vybraním permanenteného magnetuz púzdra  a odpustením kalu
- ochrana pred usádzaním a spekaním kalu v kúrení vo výmenníku kotla 
- predĺženie životnosti kotla a celého zariadenia 
- pre staré aj nové systémy kúrenia
- možňosť dávkovať inhibítori a dekalcifikačné prostriedky priamo cez filter

 

 

 

vratná vetva ÚK smerom ku kotlu prietokom okolo premanentného magnetu vytvára cyjkónový efekt a priťahuje magnetizovaný kal ku patróne, patróna je vo vnorenom púzdre odkiaľ sa vyberá bez nutnosti otvoriť veko filtra

pred vyčistením kalu z fitra vypneme kotol , uzavrieme guľové kohúty pred i za filtrom, vyberieme magnet z púzdra, otvoríme vypúšťací kohút pomocou priloženého plastového kľúča a otvoríme odvzdušňovací ventil, aby voda spadla

 

 

   

 

 

fotografie_ inštalácií Total filtra