kontakt

 

....

kotol Junkers Cerapur Comfort

kotol Junkers Cerapur Comfort

 

CERAPURCOMFORT
 
Pre maximálne pohodlie
Plynový závesný kondenzačný kotol CerapurComfort poskytuje najvyšší komfort vykurovania a prípravy
teplej vody. Kotol najvyššej kategórie s maximálne úspornou prevádzkou spotreby plynu a elektrickej
energie.
 
Vlastnosti:
 
 elektronika Bosch Heatronic III s novou riadiacou jednotkou zabezpečujúcou užívateľovi jednoduchú
obsluhu a odborníkovi prehľadný priebeh servisných prác
 tepelný výmenník z vysoko odolnej a trvácnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny
 elektronicky riadené čerpadlo - možnosť voľby proporcionálnej (zmenou prietoku sa adekvátne zmení
výtlak čerpadla), konštantnej (konštantný výtlak pri zmene prietoku) alebo pevne stanovenej tlakovej
charakteristiky čerpadla (možnosť voľby zo siedmich charakteristík), najnižšia spotreba elektrickej
energie prispôsobením sa čerpadla aktuálnej potrebe
 príprava vody v externom nepriamoohrievanom zásobníku (prevedenie ZSBR)
 možnosť pripojenia koncentrického potrubia pre spaliny / spaľovací vzduch ø 60/100 mm
alebo ø 80/125 mm, príp. oddeleného potrubia ø 80 mm
 možnosť zabudovania ekvitermickej regulácie FW priamo do ovládacieho panelu kotla