kontakt

 

....

Príklady riešenia spalinových ciest

09.04.2012 20:25

Spotrebič s nasávaním vzduchu pre spaľovanie mimo priestoru inštalácie, združený odvod spalín a prívod vzduchu cez plastovú komínovú  vložku . Varianta pre prípady, kedy nemožno odvod spalín viesť vnútri budovy. 

Odvod spalín a prívod vzduchu pre spaľovanie vedený povodným komínom. Obsahuje kontrolný T-kus, komínový cylinder , vystreďovacie matice a pätkové koleno . 

Spotrebič so spaľovaním závislým od vzduchu v miestnosti. Odskočenie komína je riešené ohybnou "flexi" rúrou .

 

 

Združený odvod spalín vedený interiérom so strešnou prechodkou. Spotrebič so spaľovaním nezávisle na vzduchu v miestnosti. Kotol možno umiestniť prakticky kdekoľvej v budove. 

 

 

 

 

 

Najčastejšie riešnie pri rekonštrukciách a výmene povodného kotla je použitie oddeleného prívodu vzduchu a odvodu spalín . Nie je nutné používať súosé rúry. S požitím komínovej rozdvojky sa nasávacia hlavica umiestni na obvodovú stenu.