kontakt

 

....

Archív článkov

Kvalita projektové dokumentace a realizace prací ZTIDatum: 24.2.2004 | Autor: Ing. Zdeněk Žabička | Organizace: Žabička TZB, spol. s r.o. V roce 2000 jsem v časopise Český instalatér hodnotil stav profese ZTI po změně režimu. Položil jsem si několik otázek, na které jsem se snažil...
stavba.tzb-info.cz/podlahy/12288-vyvarujte-se-zakladnich-chyb-pri-realizaci-podlah
Európsku normu EN 806-4, ktorá sa v súčasnosti etabluje aj na Slovensku, berú mnohí ešte stále s rezervou. Norma sa týka vo veľkej miere aj vodovodných  potrubí  vo  vnútri  budov, teda aj bytových domov. Norma sa týka nielen  dodávateľov vody, ale aj správcov a...
Vnitřní vodovody z polypropylenu a jejich havárieDatum: 21.11.2011 | Autor: Ing. Zdeněk Žabička | Recenzent: Dr. Ing. Zdeněk PospíchalNávrh materiálu vnitřního vodovodu musí obsahovat podmínky pro provádění i provozování díla. Předávací protokol musí obsahovat řádně zpracovanou dokumentaci...
Problematika voľby materiálu vnútorného vodovodu Principiálne máme na výber z týchto základných možností: OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ RÚRY spájané závitovými spojmi MEDENÉ RÚRY spájané pájkovaním alebo lisovaním s tesniacou gumičkou PLASTOVÉ RÚRY Z PPR (polypropylén) spájané zváranými...
  Inštalatérovi komplikujú vytvorenie a zachovanie prehľadu mnohé požiadavky na zabránenie alebo odstránenie mikrobakteriálnych kontaminácií a usadenín pri uvádzaní inštalácií pitnej vody do prevádzky. Inštalatér však musí vytvoriť inštaláciu, ktorá bude z hygienického...

efwf

14.04.2013 22:15
wfwfw
Spotrebič s nasávaním vzduchu pre spaľovanie mimo priestoru inštalácie, združený odvod spalín a prívod vzduchu cez plastovú komínovú  vložku . Varianta pre prípady, kedy nemožno odvod spalín viesť vnútri budovy.  Odvod spalín a prívod vzduchu pre spaľovanie vedený povodným komínom....

Web rozhranie

18.03.2012 20:38
Prehliadanie fotogalérie v režime "slide" na web stránke najoptimálnejšie pracuje v prehliadači SAFARI .
Prehliadanie fotogalérie v režime "slide" na web stránke najoptimálnejšie pracuje v prehliadači SAFARI
Záznamy: 1 - 10 zo 10