technické zariadenia budov

 

 - zdravotechnika

 - vykurovanie

 - plynoinštalácia

 - servis kotlov a regulácie

 - čistenie vykurovania

 - vetranie s rekuperáciou

 

 

Lukáš Duleba, Ján Duleba

  •  tel. 0910 222 707, 0903 943 957 email: vkp.tzb@outlook.sk

 

 

  •                                Pitná tečúca voda môže byť v určitom ohľade považovaná za potravinu. Domový rozvod studenej a teplej vody teda musí spĺňať hygienické , hydraulické a  iné technické  parametre, ktoré nedovolia vode v nepoužívaných vetvách rozvodu stagnovať- tvoriť tak prostredie pre tvorbu mikroorganizmov a  pre užívateľa zvyšovať riziko zdravotných problémov.

                    Tepelný komfort je pojem , ktorý v sebe zahŕňa potrebu zabezpečiť tepelnú pohodu , ktorá bude kontinuálna s rýchlou odozvou na užívateľom vyžiadané zmeny , pritom však s dynamickou reakciou na zmeny počasia. Technické riešenie pre jeho dosiahnutie musí byť logické, funkčné , jednoducho udržiavateľné,  s intuitívnou obsluhou pre užívateľa a nakoniec úsporé z pohľadu prevádzkových nákladov .        

  •                                      O týchto veciach vieme  rovnako , ako o nedostatkoch na trhu so službami a nedostatkoch naších. Poúčame sa zo skúseností a pracujeme na svojom profesnom raste. Nadväzujeme na predchádzajúcu generáciu resmesla v rodine( preberajúc to dobré) , ale sme kritickí .Sledujeme progres v odbore. Zvyšujeme si kvalifikáciu. Počúvame na zvýšené nároky zákazníkov a dúfame, že ich v rozumnom časovom rámci  budeme vedieť naplniť. Nakoniec : nie sme tu jediní...

 

kontakt

tel. 0910 222 707 ( Lukáš Duleba)

tel. 0903 943 957 ( Ján Duleba )

email: vkp.tzb@outlook.sk

....